Psykolog gambling london

Ring for en konsultasjon 020 7486 6669.

Hayley Melin.

Hayley er konsulentpsykolog og administrerende partner ved byavhengighet. Hun har stor erfaring som psykolog i en rekke NHS-trusts, og en spesiell spesialitet i avhengighet. Hayley klarte psykologistjenesten pa Grove Drugsenteret i Haringey i en rekke ar, og har jobbet mye i rusmiddel- og alkoholrelatert psykoterapi i bade private og NHS-innstillinger.

Kvalifikasjoner.

Associate Fellow of the BPS.

Chartered Counseling Psychologist.

MSc Counseling Psychology.

MA Helseutdanning og helsefremmende.

BSc Hons Psykologi.

Hayley Melin.

Erfaring.

Jeg er en befraktet radgiver psykolog med stor erfaring i bade NHS og privat sektor. Jeg har jobbet med voksne med et bredt spekter av psykologiske utfordringer, fra vanlige problemer til sv rt komplekse og utfordrende presentasjoner.

Avhengighet er en spesiell spesialitet, og min lidenskap og erfaring pa dette feltet la meg til a sette opp City Addictions som en ny privat praksis i City of London som fokuserer utelukkende pa dette omradet. Jeg klarer ogsa The House Partnership, en London-basert privat praksis og profesjonell psykologers partnerskap. Innenfor denne innstillingen gir jeg psykologisk terapi til klienter med en rekke problemer som depresjon, angst, stress, forholdsvansker, spiseforstyrrelser og rusmiddelavhengighet.

Tidligere klarte jeg psykologisk avdeling pa The Grove Drug Service for Barnet, Enfield & amp; Haringey NHS Trust, og ga behandling til klienter berort av narkotika- og alkoholavhengighet. Jeg har ogsa jobbet med Barnet Drug and Alcohol Service (BDAS) og Re-Start (Turning Point), som tilbyr narkotika- og alkoholrelatert psykoterapi, administrerer Re-Start-psykologien og gir klinisk klinisk tilsyn.

Jeg har lang erfaring med a jobbe med en rekke modeller og teknikker, inkludert kognitiv atferdsterapi, forbedret kognitiv terapi og godkjenning & amp; Engasjementsterapi. Jeg har l rt og veiledet kliniske og radgivende psykologer i trening, og har v rt en besokende lektor ved Regents University School of Psychotherapy and Psychology.

Filosofi.

I vare travle liv, med arbeidsstress og annet ansvar, foler vi ofte at vi ma fortsette a ga under okt press og ikke har tid til a stoppe, reflektere og tenke gjennom ting. Vanedannende oppforsel er en handteringsmekanisme som noen bruker til a handtere disse pressene, eller a slutte a tenke og kutte av ubehagelige tanker eller folelser. Vi vet ikke hvorfor noen mennesker utvikler avhengighet, og andre gjor det ikke – enten det er natur eller n ring, oppdragelse, sosialisering eller den enkelte vei de har tatt gjennom livet. Uansett arsakene, for meg er det som virkelig betyr noe, hvordan og hvorfor det er utviklet i den personens liv – og om det forarsaker et problem.

Jeg kommer fra en Cognitive Behavioral Therapy (CBT) bakgrunn, sa jeg jobber med en persons tanker og atferd, undersoker hvordan de tenker og tolker situasjoner, og hvilke atferd som kan v re nyttige eller unhelpful i a handtere sine folelser. Jeg jobber ogsa med mindfulness og Acceptance & amp; Engasjementsterapi, som er en av de nyeste «tredje bolgen» CBT-baserte atferdsterapier.

Jeg tror at det terapeutiske forholdet er nokkel, stoler pa a v re helt avgjorende for prosessen, og som jeg l rer kunden, kan vi bade vurdere hvilken tiln rming som passer best for dem. Jeg vil da sette sammen en personlig tiln rming basert pa en av modellene som jeg jobber med. Behandling av avhengighet handler ikke bare om a jobbe med strategier for a forandre tanker og atferd, det handler om a forsta hva som foregar under som driver den vanedannende oppforselen og holder klienten fast i det. og det er disse vedlikeholdsfaktorene som vi virkelig trenger a ta opp. Alt dette blir klart ved a jobbe med den psykologiske formuleringen som vi bruker som psykologer fra begynnelsen.

Jeg har jobbet i avhengighet i over ti ar, og det er utrolig a oppfylle for a se livet til noen, og se pa den forandringen en klient kan gjore i sitt eget liv. Jeg har stor respekt for mine klienter, da jeg anerkjenner at gjenoppretting av avhengighet er hardt arbeid og en betydelig reise som vi vil fortsette sammen.