RCG / RSG Online SA.

Andre kurs.

RSG / RGS / RCG.

Hvitt kort.

Stater: Nasjonalt anerkjent.

Hvitt kort.

Stater: Nasjonalt anerkjent.

Hvitt kort.

Stater: Nasjonalt anerkjent.

Topp artikler.

Ikke bli dratt av Velg et treningsnettsted.

8 ting a sjekke nar du velger din online trening leverandor.

Prisgaranti.

Hvis du finner det samme kurset til en lavere pris, vil vi sla den med 10%.

Etter-timers stotte.

Vi tilbyr na studentstotte til sent, ikke bare bransjestandarden 9 AM-5 PM.

Telefon og Tablet Support.

Vi har na gjennomgatt vart nettsted for a fungere perfekt med de fleste tabletter og telefoner.

Hvitt kort.

Ressurser / verktoy.

Retningslinjer og prosedyrer.

ABN: 85 158 645 133.

Du klikket pa var annonse!

Takk for at du besokte nettstedet vart!

Hver gang noen klikker pa en av vare Google-annonser, koster den oss rundt $ 5.

Hvis du tror at du kan komme tilbake, kan du hjelpe oss med a «bokmerke» nettstedet vart, eller notere adressen «www.eot.edu.au» slik at du kan returnere, og vi kan holde prisene lave for deg selv og andre.

Kurs kommer snart.

Dette kurset kommer snart.

Vennligst sjekk om 2-3 maneder.

Fraktdetaljer & Forsikring.

Beklager, det har v rt en feil.

Verifiserer USI.

Overseas Students.

Express Online Training (EOT) kan gi akkreditert oppl ringstjeneste til personer fra Australia og andre land sa lenge de ikke regnes som «Overseas Student».

En & Overseas Student & rdquo; er definert i ESOS Act 2000 som en person (enten innenfor eller utenfor Australia) som har et studentvisum (som definert i forskrift 1.03 i Migrasjonsforskriften 1994). Dette inkluderer folgende underklasser av visum:

et underklasse 500 (student) visum; en underklasse 570 (uavhengig ELICOS-sektor) visum; en underklasse 571 (skolesektor) visum; en underklasse 572 (yrkesfaglig utdanningssektor) visum; en underklasse 573 (hoyere utdanningssektor) visum; et visum for underklasse 574 (postgraduate research sector) et visum pa underklasse 575 (ikke-tildelt sektor) en underklasse 576 (utenriks- eller forsvarssektor) visum.

& Overseas Students & rdquo; kan kun utdannes av treningsorganisasjoner som er registrert pa CRICOS som spesifisert i ESOS-lovens § 8. EOT er ikke registrert pa CRICOS og har ingen planer om a registrere seg pa CRICOS i fremtiden.

Enhver student som ikke er australsk statsborger, ma ha visumstatus bekreftet for de kan registrere seg pa et akkreditert kurs. Denne sjekken krever innlevering av studentens pass / immiCard nummer og utstedelsesland, som deretter verifiseres automatisk ved hjelp av VEVO-systemet.

Sjekk visum underklasse:

Sprak, Literacy & Numeracy (LLN)

For a fullfore denne vurderingen ma du ha folgende nivaer for l ring, sprak og talrikskap (LLN):

L ringsnivaer pa 3 indikerer at du skal kunne forsta begreper som farer, sikkerhetsskilt og lover, og kunne bruke den forstaelsen til et arbeidsmiljo. Lesingsnivaer pa 3 indikerer at du skal kunne lese og forsta grunnleggende arbeidsrelaterte materialer, slik som sikkerhetsskilt og OHS-krav. Skriftnivaer pa 3 indikerer at du bor ha muligheten til a delta i aktiviteter som a skrive enkle rapporter og vedlikeholde grunnleggende dokumentasjon. Muntlig kommunikasjonsniva pa 3 indikerer at du bor kunne stille effektive sporsmal, delta i diskusjoner, releinformasjon og ellers kommunisere tydelig med kolleger og kunder. Numeracy nivaer pa 2 indikerer at du skal kunne lose problemlosning ved hjelp av grunnleggende matematikk, for eksempel a forsta kjemiske etiketter og informasjon om farer.

Hvis du ikke er sikker pa om dine LLN-ferdighetsnivaer oppfyller disse standardene, kan du bruke vart LLN-selvvurderingsverktoy.

Hvis du foler at du kanskje trenger hjelp med treningen, eller har sporsmal, vennligst kontakt oss.

Sprak, Literacy & Numeracy (LLN)

For a fullfore denne vurderingen ma du ha folgende nivaer for l ring, sprak og talrikskap (LLN):

L ringsnivaer pa 3 indikerer at du skal kunne forsta lover, retningslinjer og forskrifter, kunne bruke denne kunnskapen til a betjene alkohol, og kunne oppdatere kunnskapen jevnlig. Lesingsnivaer pa 3 indikerer at du skal kunne lese og forsta grunnleggende materiale, slike tegn, identifikasjonsdokumenter, samt enkle engelske regler, regler og retningslinjer. Skriftnivaer pa 3 indikerer at du har mulighet til a engasjere seg i aktiviteter som a skrive enkle rapporter og vedlikeholde grunnleggende dokumentasjon. Muntlig kommunikasjonsniva pa 3 indikerer at du skal kunne kommunisere komplisert informasjon rolig, folsomt og tydelig til kolleger og kunder. Numeracy nivaer pa 2 indikerer at du skal kunne lose problemlosning ved hjelp av grunnleggende matematikk, for eksempel maling eller beregning av standarddrikker, og beregning av kundealder.

Hvis du ikke er sikker pa om dine LLN-ferdighetsnivaer oppfyller disse standardene, kan du bruke vart LLN-selvvurderingsverktoy.

Hvis du foler at du kanskje trenger hjelp med treningen, eller har sporsmal, vennligst kontakt oss.

Sprak, Literacy & Numeracy (LLN)

For a fullfore denne vurderingen ma du ha folgende nivaer for l ring, sprak og talrikskap (LLN):

L ringsnivaer pa 3 indikerer at du skal kunne forsta lover, retningslinjer og forskrifter, kunne bruke denne kunnskapen til a betjene gambling, og kunne oppdatere kunnskapen jevnlig. Lese nivaer pa 3 indikerer at du skal kunne lese og forsta grunnleggende materiale slike tegn, samt enkle engelske regler, radgivende informasjon og retningslinjer. Skriftnivaer pa 3 indikerer at du har mulighet til a engasjere seg i aktiviteter som a skrive enkle rapporter og vedlikeholde grunnleggende dokumentasjon. Muntlig kommunikasjonsniva pa 3 indikerer at du skal kunne kommunisere komplisert informasjon rolig, folsomt og tydelig til kolleger og kunder. Numeracy nivaer pa 2 indikerer at du bor kunne forklare grunnleggende informasjon om sjansene for a vinne i en gamblingaktivitet.

Hvis du ikke er sikker pa om dine LLN-ferdighetsnivaer oppfyller disse standardene, kan du bruke vart LLN-selvvurderingsverktoy.

Hvis du foler at du kanskje trenger hjelp med treningen, eller har sporsmal, vennligst kontakt oss.

Sprak, Literacy & Numeracy (LLN)

For a fullfore denne vurderingen ma du ha folgende nivaer for l ring, sprak og talrikskap (LLN):

L ringsnivaer pa 3 indikerer at du skal kunne forsta lover, retningslinjer og forskrifter, kunne bruke denne kunnskapen til a betjene alkohol, og kunne oppdatere kunnskapen jevnlig. Lese nivaer pa 3 indikerer at du skal kunne lese og forsta grunnleggende materiale slike tegn, identifikasjonsdokumenter, samt enkle engelske regler, regler og retningslinjer. Skriftnivaer pa 3 indikerer at du har mulighet til a engasjere seg i aktiviteter som a skrive enkle rapporter og vedlikeholde grunnleggende dokumentasjon. Muntlig kommunikasjonsniva pa 3 indikerer at du skal kunne kommunisere komplisert informasjon rolig, folsomt og tydelig til kolleger og kunder. Numeracy nivaer pa 2 indikerer at du skal kunne lose problemlosning ved hjelp av grunnleggende matematikk, for eksempel maling eller beregning av standarddrikker, og beregning av kundealder.

Hvis du ikke er sikker pa om dine LLN-ferdighetsnivaer oppfyller disse standardene, kan du bruke vart LLN-selvvurderingsverktoy.

Hvis du foler at du kanskje trenger hjelp med treningen, eller har sporsmal, vennligst kontakt oss.

Sprak, Literacy & Numeracy (LLN)

For a fullfore denne vurderingen ma du ha folgende nivaer for l ring, sprak og talrikskap (LLN):

L ringsnivaer pa 3 indikerer at du skal kunne forsta begreper som farer, sikkerhetsskilt og lover, og kunne bruke den forstaelsen til et arbeidsmiljo. Lesingsnivaer pa 3 indikerer at du skal kunne lese og forsta grunnleggende arbeidsrelaterte materialer, slik som sikkerhetsskilt og OHS-krav. Skriftnivaer pa 3 indikerer at du bor ha muligheten til a delta i aktiviteter som a skrive enkle rapporter og vedlikeholde grunnleggende dokumentasjon. Muntlig kommunikasjonsniva pa 3 indikerer at du bor kunne stille effektive sporsmal, delta i diskusjoner, releinformasjon og ellers kommunisere tydelig med kolleger og kunder. Numeracy nivaer pa 2 indikerer at du skal kunne lose problemlosning ved hjelp av grunnleggende matematikk, for eksempel a forsta kjemiske etiketter og informasjon om farer.

Hvis du ikke er sikker pa om dine LLN-ferdighetsnivaer oppfyller disse standardene, kan du bruke vart LLN-selvvurderingsverktoy.

Hvis du foler at du kanskje trenger hjelp med treningen, eller har sporsmal, vennligst kontakt oss.

Sprak, Literacy & Numeracy (LLN)

For a fullfore denne vurderingen ma du ha folgende nivaer for l ring, sprak og talrikskap (LLN):

L ringsnivaer pa 3 indikerer at du skal kunne forsta begreper som farer, sikkerhetsskilt og lover, og kunne bruke den forstaelsen til et arbeidsmiljo. Lesingsnivaer pa 3 indikerer at du skal kunne lese og forsta grunnleggende arbeidsrelaterte materialer, slik som sikkerhetsskilt og OHS-krav. Skriftnivaer pa 3 indikerer at du bor ha muligheten til a delta i aktiviteter som a skrive enkle rapporter og vedlikeholde grunnleggende dokumentasjon. Muntlig kommunikasjonsniva pa 3 indikerer at du bor kunne stille effektive sporsmal, delta i diskusjoner, releinformasjon og ellers kommunisere tydelig med kolleger og kunder. Numeracy nivaer pa 2 indikerer at du skal kunne lose problemlosning ved hjelp av grunnleggende matematikk, for eksempel a forsta kjemiske etiketter og informasjon om farer.

Hvis du ikke er sikker pa om dine LLN-ferdighetsnivaer oppfyller disse standardene, kan du bruke vart LLN-selvvurderingsverktoy.

Hvis du foler at du kanskje trenger hjelp med treningen, eller har sporsmal, vennligst kontakt oss.

Sprak, Literacy & Numeracy (LLN)

For a fullfore denne vurderingen ma du ha folgende nivaer for l ring, sprak og talrikskap (LLN):

L ringsnivaer pa 3 indikerer at du skal kunne forsta begreper som farer, sikkerhetsskilt og lover, og kunne bruke den forstaelsen til et arbeidsmiljo. Lesingsnivaer pa 3 indikerer at du skal kunne lese og forsta grunnleggende arbeidsrelaterte materialer, slik som sikkerhetsskilt og OHS-krav. Skriftnivaer pa 3 indikerer at du bor ha muligheten til a delta i aktiviteter som a skrive enkle rapporter og vedlikeholde grunnleggende dokumentasjon. Muntlig kommunikasjonsniva pa 3 indikerer at du bor kunne stille effektive sporsmal, delta i diskusjoner, releinformasjon og ellers kommunisere tydelig med kolleger og kunder. Numeracy nivaer pa 2 indikerer at du skal kunne lose problemlosning ved hjelp av grunnleggende matematikk, for eksempel a forsta kjemiske etiketter og informasjon om farer.

Hvis du ikke er sikker pa om dine LLN-ferdighetsnivaer oppfyller disse standardene, kan du bruke vart LLN-selvvurderingsverktoy.

Hvis du foler at du kanskje trenger hjelp med treningen, eller har sporsmal, vennligst kontakt oss.