Roulette / Math.

Hvis man forstar grunnleggende om sannsynlighetsteori, sa er det spesielt i roulette veldig enkelt a teste spillesystemene matematisk. Her er trinnvis logikken om a anvende sannsynlighet i roulette til de mulige utfallene.

Forst er all matematikken som brukes her, basert pa et europeisk enkelt 0 hjul siden huskanten er halvparten av den amerikanske versjonen.

Vi vet at sannsynligheten for at et arrangement skjer, er sjansene for den hendelsen i forhold til alle mulige hendelser. For eksempel, nar du snu en mynt, er det 2 mulige utfall: hoder, haler. Hvis du vil vite hva som er sannsynligheten for at mynten kommer opp, vil det v re: hoder / (hoder + haler) = 1/2 = .5. Pa samme mate nar du spiller en jevn pengespill ved rulett, dekker dette alternativet 18 av de 37 mulige utfallene: 18/37 = .48648649.

For a finne ut hvilken effekt oddsen har pa et malbart resultat, kan vi bruke det resultatet til alle mulige resultater. Sa hvis vi spiller $ 1 pa svart, vet vi at for 18 av 37 utfall kommer vi til netto $ 1 fortjeneste, og for 19 av de 37 mulige utfallene vil vi netto et $ 1 tap. ((18/37) * 1) + ((19/37) * – 1) = -. 02.702.703. Dette viser husfordelen ved en enkelt spinn som brukes pa bankrollen din. Vi vet at hvis du plasserer $ 1 pa et jevnt antall innsats i gjennomsnitt, vil du miste nesten tre cent per spin eller $ 27 over 100 spinn.

Dette er verdifullt nar man ser pa mer komplisert spill innenfor bordets layout. For eksempel, hvis du vurderer pa tredjedels posisjon at avkastningen er 2: 1. La oss se pa ekstremer. Hvis du legger en innsats pa ett av de tre alternativene, sa spiller du apenbart mot sannsynlighet: 12/37 = .32432432 sannsynlighet for a vinne. Hvis du plasserer $ 1 pa alle tre av de mulige alternativene, vil du for 36 av 37 tall du miste $ 2, tjene $ 2, og satse pa den vinnende tredjedelen som returneres til deg for et nettoresultat pa $ 0. Dette har selvfolgelig ingen mening, men du vil vinne nesten hver gang hvis du er i det a fole deg som en vinner, men hvis du vurderer et system du prover a tjene penger pa. Hvis vi hekker single beten med den andre mulige innsatsen og legger $ 1 pa de to forste av tredjedelene, dekker vi 24 av 37 nummer 24/37 = .64864865. Vi er garantert a miste en innsats, men hvis den andre treffer, gjor vi $ 2, minus den som er tapt, pluss den vinnende innsatsen som returneres, gir en nettovinst pa $ 1 – og her er kickeren – var sjanse til a vinne pa et eneste spill er storre enn 50% (64,86% for a v re presis).

Vi vet at roulette er et uavhengig tilfeldig spill hvor resultatene av en handling ikke pavirker oddsen til en annen handling, sa presentert som dette kan dette sees som et vinnende system for a finne en mate a skifte oddsen til din fordel. Men hvis vi analyserer alle mulige utfall ser vi at proposisjonen er en taper. 24 av 37 mulige utfall netto oss $ 1. Pa 13 av 37 mulige utfall taper vi $ 2. Sa vi plugger inn var formel: ((24/37) * 1) + ((13/37) * – 2) = -. 05405405. Dette er enda verre enn a spille selv penger odds.

Na kommer vi hele sirkelen. Nesten alle systemer er basert pa premisset om at sannsynligheten for at en hendelse skjer gjentatte ganger blir eksponentielt mindre jo flere ganger pa rad soker man det alternativet. Sannsynlighet vil aldri utelukke et rulettbord som viser nummeret 36 100 ganger pa rad, men det vil fortelle oss noyaktig hvor usannsynlig det er. Forutsetningen er at sannsynligheten for en hendelse som skjer en gang blir multiplisert med sannsynligheten for den andre hendelsen multiplisert med den tredje hendelsen og sa videre. For eksempel, for et enkelt nummer som kommer opp 100 ganger, multipliserer vi (1/37) * (1/37) * (1/37) … for hundre ganger. Dette er et lite tall, men vi kan se hvor fort det legger til:

Sannsynligheten for at et nummer kommer opp fire ganger pa rad, er bare 0.000053%, men det skjer. Bare ga til Global Player Casino og sjekk ut roulettresultatene for aret. Men jeg gar ned, strategiene sier at hvis du jager et tap lenge nok, vil det ikke miste mer, og systemer som Martingale setter det opp slik at du oppnar en fortjeneste nar den tilstanden mislykkes. Men det er fortsatt et tapt system fordi vi kan plugge inn var formel til dette like enkelt som vi kan koble den til en enkelt hendelse.

Men forst, la oss undersoke hva det er vi ser pa. Hvis vi analyserer et system, er det bare to alternativer vi er interessert i: seier eller tap. La oss ikke bli for kompliserte og anta at et tap vil ga ut av systemet og returnere spilleren til starttilstanden som Martingale.

Hvis det forste spinnet mister, gar vi til et annet spinn, og hvis det andre spinnet mister, gar vi til tredje og sa videre. Sa vi vet at for hvor mange nivaer vi undersoker alle de foregaende spinnene, vil det bli tap. Med andre ord, hvis 51,4% av spinnene vil miste, ser vi pa 51,4% av 51,4% vil miste to ganger pa rad og 48,6% av 51,4% vil vinne i andre runde. Derfor vil 51,4% av 51,4% av 51,4% miste tre ganger, og 48,6% av 51,4% av 51,4% vil vinne.

For et enkelt niva vet vi at formelen er sannsynligheten for en vinnetid, nettoresultatet og sannsynligheten for tapstider nettoresultatet.

For a sjekke andre niva, er sannsynligheten for tap etterfulgt av sannsynligheten for en vinnetid, nettoresultatet sammenlignet med to tap og nettoresultatet.

For a ekstrapolere det tredje, fjerde og femte nivaet:

Vi kan se, uansett hvor langt vi gar pa Martingale-systemet, er det alltid mer sannsynlig en tapt proposisjon enn et wining-proposisjon, og jo dypere er det mer sannsynlig at man skal miste en storre sum penger. Selvfolgelig er dette ikke en overraskelse siden oddsen er allerede mot oss.

Mer om andre systemer og sikringsspill senere.

Ethvert system kan analyseres som dette for ethvert spill. Hvis resultatet er positivt, er oddsen i spillerens favor. Hvis resultatet er negativt, stoler du pa Lady Luck. Jeg har ikke funnet en formel som resulterer i et positivt tall. Selvfolgelig, hvis jeg hadde det, ville jeg v re i et kasino akkurat na.